Bạn có biết rằng ngay cả ngày nay, nhiều quốc gia vẫn thiếu hệ thống xử lý nước thải thích hợp? Hơn nữa, dòng chảy bị ô nhiễm gây ra nhiều rắc rối cho môi trường và con người.

Đó là lý do tại sao Mục tiêu Phát triển Bền vững  nhằm cải thiện chất lượng nước trên toàn thế giới vào năm 2030. Hãy nói một chút về các quy trình liên quan đến xử lý và các loại kế hoạch xử lý.

Quy trình tại các loại nhà máy xử lý khác nhau

Các quá trình liên quan đến điều trị

Tất cả các quá trình xử lý rơi vào hai loại: vật lý và sinh học. Loại đầu tiên thường bao gồm định cư và tuyển nổi. Loại còn lại bao gồm hồ sục khí, bùn hoạt tính hoặc bộ lọc nhỏ giọt. Trong cả hai trường hợp, nước thải phải đi qua cơ sở hạ tầng để đạt được kế hoạch xử lý.

Tách pha

Tách pha có nghĩa là lọc các tạp chất và chuyển chúng thành trạng thái không chứa nước. Ví dụ, nó có thể thu hồi mỡ để xà phòng hóa, hoặc dầu để làm nhiên liệu.

Bồi lắng

Các quy trình loại bỏ chất rắn khỏi nước thải thường bao gồm trọng lực và kênh cát. Đó là xử lý chính nước thải và xử lý các loại nước thải khác nhau. Các thiết bị tiên tiến hơn cũng có thể loại bỏ dầu mỡ nổi và thậm chí cả chất rắn, chẳng hạn như dăm gỗ. Ngoài ra còn có các thùng chứa đặc biệt để tách chất lỏng không phân cực.

Quá trình oxy hóa

Quá trình này thường làm giảm độc tính của một số chất gây ô nhiễm. Ngoài ra, nó chuyển đổi một số hợp chất hữu cơ thành nước và carbon dioxide. Nó còn được gọi là điều trị thứ cấp.

Oxy hóa sinh hóa

Quá trình oxy hóa sinh hóa thường loại bỏ các hợp chất hữu cơ. Những thứ đó sau này trở thành nguồn cung cấp thức ăn cho hệ sinh thái. Nó cũng phổ biến trong xử lý nước thải và tốt cho hầu hết các loại nước thải công nghiệp.

Oxy hóa hóa học

Sau quá trình oxy hóa sinh hóa, một số chất ô nhiễm vẫn có thể tồn tại trong nước. Đó là lý do tại sao quá trình oxy hóa hóa học ra đời, để loại bỏ các loại vi khuẩn và vi rút khác nhau. Quá trình này thường bao gồm thêm ozone, clo hoặc hypochlorite vào nước bị ô nhiễm.

Đánh bóng

Đánh bóng là quá trình cuối cùng trong xử lý nước thải. Nó điều chỉnh độ pH trong nước và giảm thiểu phản ứng hóa học. Carbon đôi khi được sử dụng để hấp thụ các chất gây ô nhiễm. Nó làm cho các bộ lọc canxi cacbonat và vải trở thành một phương pháp phổ biến trong điều trị.


Các loại kế hoạch điều trị

Kế hoạch xử lý rơi vào ba loại, tùy thuộc vào loại nước thải. Vì vậy, chúng tôi có kế hoạch xử lý nước thải, công nghiệp, nông nghiệp và nước rỉ rác.

Kế hoạch xử lý nước thải

Các kế hoạch này thường bao gồm xử lý để loại bỏ vật liệu rắn. Ngoài ra, xử lý thứ cấp bao gồm tiêu hóa vật liệu hữu cơ. Trong một số trường hợp, các kế hoạch này có thể bao gồm khử trùng để tiêu diệt vi khuẩn. Một số thị trấn cũng có các nhà máy xả nước công nghiệp vào hệ thống nước uống.

Điều trị bậc ba

Xử lý cấp ba, hay quy trình “đánh bóng” cuối cùng, ngày càng được áp dụng nhiều ở các nước công nghiệp. Nó bao gồm vi lọc và một số màng. Sau khi xử lý, nước gần giống như nước có nguồn gốc tự nhiên. Phương pháp xử lý này đôi khi loại bỏ nitrat thông qua các quy trình khử nitrat đặc biệt. Ngoài ra, máy tạo ozone có thể được sử dụng để xử lý ozone và công nghệ mới nhất bao gồm tạo hạt hiếu khí.

Kế hoạch xử lý nước công nghiệp

Xử lý nước công nghiệp có thể là một vấn đề phức tạp và tốn kém. Hầu hết các nhà máy lọc dầu và nhà máy hóa chất đều có giải pháp tại chỗ để điều chỉnh số lượng chất gây ô nhiễm trong nước thải. Một số kế hoạch cũng bao gồm các vùng đất ngập nước được xây dựng cung cấp khả năng lọc tại chỗ tuyệt vời. Mặt khác, một số nhà máy công nghiệp tạo ra nhiều chất thải cần phải tái chế nước trong quá trình sử dụng, trước khi nước được làm sạch hoặc lọc. Nó thường bao gồm các quy trình như sản xuất giấy hoặc bột giấy.

Bể lắng tiến lưu xử lý nước

Các kế hoạch xử lý công nghiệp chủ yếu được sử dụng khi xử lý nước thải không thể xử lý nước. Ngoài ra, chi phí đôi khi giảm bằng cách chuyển đổi nước thải thành nước tái chế. Thông thường, các kế hoạch xử lý công nghiệp bao gồm thiết bị tách dầu-nước API, thiết bị làm sạch, thiết bị lọc thô, thiết bị lọc carbon hoặc EDR. Trong một số trường hợp, nó có thể bao gồm nhiều đơn vị được chỉ định.

Kế hoạch xử lý nước thải nông nghiệp

Xử lý nước thải nông nghiệp là rất quan trọng trong các nhà máy thực hiện các hoạt động với động vật. Nó có thể bao gồm các hoạt động như sản xuất trứng hoặc sữa. Tuy nhiên, để giảm chi phí, đất nên có ao, bể lắng, đầm phá tùy ý.

Kế hoạch xử lý nước rỉ rác

Đây là những phương pháp xử lý chủ yếu được sử dụng để loại bỏ nước rỉ rác từ bãi chôn lấp. Nó được thực hiện thông qua xử lý sinh học, siêu lọc, than hoạt tính hoặc xử lý điện hóa. Ngoài ra, một số phương pháp điều trị bao gồm quy trình Thẩm thấu ngược .


 

Suy nghĩ cuối cùng

Như bạn có thể thấy, ngay cả các nước phát triển cũng gặp vấn đề với nguồn nước bị ô nhiễm. Đó là lý do tại sao nhiều quốc gia liên tục cải thiện các quy tắc và quy định liên quan đến môi trường. Tuy nhiên, với các kế hoạch và quy trình xử lý phù hợp, chúng tôi chắc chắn rằng tình hình sẽ được cải thiện vào cuối thập kỷ tới.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home