sơ đồ đường nước máy lọc nước

Sơ đồ đường nước máy lọc nước

Một sơ đồ đường nước máy lọc nước thường mô tả cách thức nước được chuyển từ nguồn ban đầu, qua các bước lọc khác nhau, rồi tới điểm sử dụng cuối cùng. Dưới đây là một ví dụ về Sơ đồ đường nước máy lọc nước đơn giản cho một hệ thống lọc nước gia đình:

Nguồn nước --> Van mở/tắt --> Bộ lọc sơ cấp --> Bộ lọc thô --> Bộ lọc tinh --> Đèn UV (nếu có) --> Bồn chứa --> Điểm sử dụng
 1. Nguồn nước: Đây là nơi mà nước được cung cấp. Đôi khi, nước có thể đến từ một giếng, từ hệ thống cung cấp nước công cộng, hoặc từ một nguồn khác.
 2. Van mở/tắt: Đây là cơ chế cho phép bạn kiểm soát lưu lượng nước đi qua hệ thống lọc.
 3. Bộ lọc sơ cấp: Bộ lọc đầu tiên thường được sử dụng để loại bỏ các chất lơ lửng lớn như cát, đất, và các chất rắn khác.
 4. Bộ lọc thô: Bộ lọc thứ hai thường được thiết kế để loại bỏ các chất còn lại nhỏ hơn, có thể bao gồm các hạt kim loại nặng, chất hoá học, và các chất gây ô nhiễm khác.
 5. Bộ lọc tinh: Bộ lọc cuối cùng thường được sử dụng để loại bỏ các hạt còn lại nhỏ hơn nữa, cũng như một số vi khuẩn hoặc vi rút.
 6. Đèn UV (nếu có): Một số hệ thống cũng bao gồm một bước sử dụng ánh sáng UV để giết chết bất kỳ vi khuẩn hoặc vi rút nào còn sót lại.
 7. Bồn chứa: Hầu hết các hệ thống lọc nước sẽ có một bồn chứa nước đã được lọc, sẵn sàng cho việc sử dụng.
 8. Điểm sử dụng: Đây là nơi mà nước đã được lọc cuối cùng được sử dụng, có thể là một vòi nước, máy rửa chén, máy giặt, v.v.

Lưu ý rằng sơ đồ trên chỉ là một ví dụ và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại máy lọc nước và yêu cầu cụ thể của người sử dụng.

Sơ đồ hệ thống lọc nước và nước nóng

sơ đồ hệ thống lọc nước và nước nóng

Hệ thống lọc nước và nước nóng thường bao gồm cả quy trình lọc nước và hệ thống tạo nước nóng. Dưới đây là một ví dụ về sơ đồ cho một hệ thống như vậy:

Nguồn nước --> Van mở/tắt --> Bộ lọc sơ cấp --> Bộ lọc thô --> Bộ lọc tinh --> Đèn UV (nếu có) --> Bồn chứa --> Bình đun nước nóng --> Điểm sử dụng
 1. Nguồn nước: Đây là nơi mà nước được cung cấp. Nước có thể đến từ một giếng, từ hệ thống cung cấp nước công cộng, hoặc từ một nguồn khác.
 2. Van mở/tắt: Đây là cơ chế cho phép bạn kiểm soát lưu lượng nước đi qua hệ thống lọc.
 3. Bộ lọc sơ cấp: Bộ lọc đầu tiên thường được sử dụng để loại bỏ các chất lơ lửng lớn như cát, đất, và các chất rắn khác.
 4. Bộ lọc thô: Bộ lọc thứ hai thường được thiết kế để loại bỏ các chất còn lại nhỏ hơn, có thể bao gồm các hạt kim loại nặng, chất hoá học, và các chất gây ô nhiễm khác.
 5. Bộ lọc tinh: Bộ lọc cuối cùng thường được sử dụng để loại bỏ các hạt còn lại nhỏ hơn nữa, cũng như một số vi khuẩn hoặc vi rút.
 6. Đèn UV (nếu có): Một số hệ thống cũng bao gồm một bước sử dụng ánh sáng UV để giết chết bất kỳ vi khuẩn hoặc vi rút nào còn sót lại.
 7. Bồn chứa: Hầu hết các hệ thống lọc nước sẽ có một bồn chứa nước đã được lọc, sẵn sàng cho việc sử dụng.
 8. Bình đun nước nóng: Đây là phần của hệ thống đun nước để tạo ra nước nóng. Bình đun nước nóng sẽ nhận nước từ bồn chứa và đun nóng nước để sử dụng.
 9. Điểm sử dụng: Đây là nơi mà nước đã được lọc và nước nóng cuối cùng được sử dụng, có thể là một vòi nước, máy rửa chén, máy giặt, v.v.

Chú ý rằng sơ đồ trên chỉ là một ví dụ và có thể thay đổi tùy thuộc vào loại máy lọc nước, hệ thống nước nóng và yêu cầu cụ thể của người sử dụng.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home