Một chất thay thế kinh tế và thân thiện với môi trường để tái sử dụng nước thải là nước tái chế hoặc thu hồi. Xử lý nước thải mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp nhỏ và lớn, và nước tái chế có thể được sử dụng để tưới cho các trang trại, công viên, sân gôn và nhiều loại đất khác.

Tuy nhiên, trước khi tái sử dụng nước thải tái chế, nó phải được khử trùng đúng cách bằng các phương pháp khử trùng như clo, UV hoặc ozone. Trong blog này, chúng ta sẽ xem phương pháp xử lý nước thải nào thân thiện với môi trường.

Các tạp chất có trong nước thải

Các công nghệ xử lý nước thải khác nhau có thể được sử dụng để xử lý các loại chất gây ô nhiễm nước khác nhau. Các quy trình này hoàn toàn tái chế và tái sử dụng nước để loại bỏ tạp chất.

Một số chất gây ô nhiễm bao gồm:

1. Các vi hạt bao gồm, nhưng không giới hạn ở các hạt thực phẩm, dược phẩm, công nghiệp và giấy.

2. Vi hạt mỹ phẩm và hạt vi nhựa là hai ví dụ về chất thải, từ việc kinh doanh sản phẩm polyme cần được tái chế.

3. Chất thải hóa học hữu cơ bao gồm dược phẩm, xăng dầu, thuốc diệt cỏ, thuốc diệt côn trùng, chất tẩy rửa, chất tẩy rửa.

Xử lý nước thải

1: Xử lý sinh học là một quá trình tự nhiên được kích hoạt bởi việc sử dụng các vi sinh vật. Đây là một trong những phương pháp xử lý nước thải xanh nhất, đã được sử dụng để làm sạch nước từ thế kỷ thứ mười tám.

2: Làm trong là bước tiền xử lý được sử dụng trước các kỹ thuật lọc nước khác, để loại bỏ các hạt rắn cực nhỏ khỏi nước.

3: Nước từ nước muối và dòng chất thải được thu hồi và tái chế, sử dụng kỹ thuật xử lý nước thải bay hơi và kết tinh. Đó là một quy trình công nghiệp điển hình cũng được sử dụng để làm sạch nước muối.

4: Xử lý oxy hóa và khử trùng khử trùng nước thông qua các quá trình vật lý và hóa học, để ngăn chặn sự lây lan của các sinh vật gây bệnh.

5: Trao đổi ion là kỹ thuật xử lý nước thải bao gồm quá trình trao đổi ion giữa dung dịch và hạt nhựa trao đổi ion. Nhựa có thể được tái chế và là cation hoặc anion. Điều này chủ yếu được sử dụng để làm mềm nước trong các lĩnh vực công nghiệp và dân dụng

6: Trong các quy trình tách màng như thẩm thấu ngược , nước cấp đi qua một màng bán thấm để lọc các phần tử không mong muốn. Các cơ sở lọc nước sử dụng thiết bị tiên tiến này để tái chế và bổ sung nước.

Hệ thống lọc nước RO: Phương pháp xử lý nước thải bậc ba để tái chế nước

Chỉ một số ít ngành công nghiệp sử dụng công nghệ tái chế và tái sử dụng, mặc dù thực tế là chúng rất kinh tế và thân thiện với môi trường.

Những kỹ thuật này hoạt động tốt hơn trong việc loại bỏ các hạt rắn so với các phương pháp thông thường. Ví dụ, thẩm thấu ngược là một phương pháp xử lý nước thải thực tế giúp loại bỏ muối và chất gây ô nhiễm, cho phép các ngành sản xuất tái sử dụng nước.

Kết luận

Do nhu cầu về nước rất lớn, các doanh nghiệp quy mô lớn sẽ thu được nhiều lợi ích nhất từ ​​việc tái chế và tái sử dụng nước. Sử dụng các kỹ thuật xử lý nước thải thân thiện với môi trường hơn cho phép các doanh nghiệp tiết kiệm tiền, đồng thời bảo vệ môi trường.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home