NaOH (xút) Ấn Độ

  • Tên gọi: NaOH/xút hay Caustic Soda
  • Trạng thái: thường ở dạng rắn kết tinh có màu trắng, kiểu vảy.
  • Nồng độ NaOH: 99%
  • Có tính kiềm mạnh, không mùi, hút ẩm mạnh, tan tốt trong nước.
  • Khối lượng đóng gói: 25kg/bao