Hạt Lanxess S1567

  • Vi sinh vật tổng số: ≥108CFU/g
  • Chất mang: Bột cám gạo, bột đậu
  • Độ ẩm (% khối lượng): <12%
  • Quy cách đóng gói: 1 Kg