Hoá chất Axit Sunfuric (H2SO­4)

  • Công thức hoá học: C6H8O7.
  • Tên gọi khác: Axit chanh.
  • Ngoại quan: Tinh thể rắn màu trắng, không mùi, hòa tan trong nước.
  • Khối lượng phân tử: 192.123 g/mol.
  • Tỉ trọng: 1,665 g/cm3.
  • Nhiệt độ nóng chảy: 156 °C.
  • Nhiệt độ sôi: 310 °C.
  • Độ nhớt: 6.5 cP.
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home