Quy trình xử lý nước thải công nghiệp là quá trình loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải để đảm bảo nước được xử lý đạt tiêu chuẩn về môi trường trước khi được xả thải ra môi trường tự nhiên.

1. Thu gom và Làm sạch Sơ bộ

 • Thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh trong nhà máy.
 • Loại bỏ các chất rắn lớn và rác thải bằng lưới lọc hoặc sàng lọc.
 • Điều chỉnh độ pH của nước thải nếu cần.

2. Xử lý Sơ cấp

 • Lắng lắng/Lắng đọng: Nước thải được giữ trong các bể lắng để các chất rắn lơ lửng lắng xuống đáy.
 • Bể tuyển nổi: Các chất rắn nhẹ hơn nước, chẳng hạn như dầu mỡ, được loại bỏ bằng cách thổi khí vào nước thải.

3. Xử lý Thứ cấp (Sinh học)

 • Bể hiếu khí: Vi khuẩn hiếu khí sử dụng oxy để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Bể thiếu khí: Vi khuẩn kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong điều kiện thiếu oxy.
 • Bùn hoạt tính: Một hệ thống tuần hoàn liên tục trong đó bùn chứa vi khuẩn được trộn với nước thải để tăng cường quá trình phân hủy sinh học.

4. Xử lý Bùn

 • Bùn từ các bể lắng và bể sinh học được thu gom và xử lý để giảm khối lượng và ổn định.
 • Các phương pháp xử lý bùn bao gồm:
  • Làm đặc bùn
  • Ổn định kỵ khí
  • Sấy bùn
  • Đốt bùn

5. Xử lý Nâng cao

 • Lọc màng: Nước thải được lọc qua màng để loại bỏ các chất rắn, vi khuẩn và các chất ô nhiễm khác.
 • Trao đổi ion: Các ion không mong muốn được loại bỏ khỏi nước thải bằng cách trao đổi chúng với các ion khác trên vật liệu trao đổi ion.
 • Hấp phụ: Nước thải được tiếp xúc với các vật liệu hấp phụ như than hoạt tính để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ.

6. Khử trùng

 • Nước thải được khử trùng bằng clo, tia cực tím hoặc các phương pháp khác để tiêu diệt vi khuẩn và các vi sinh vật gây bệnh.

7. Xả thải

 • Nước thải đã qua xử lý được thải ra môi trường, thường là vào các nguồn nước bề mặt hoặc ngầm.

Giám sát và Kiểm soát

 • Quy trình xử lý nước thải được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường.
 • Các thông số như pH, độ đục, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và nhu cầu oxy hóa học (COD) được theo dõi thường xuyên.

Kết luận

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp có thể được tùy chỉnh và điều chỉnh phù hợp với từng ngành công nghiệp và yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Việc tuân thủ các quy định và quy chuẩn về xử lý nước thải công nghiệp là rất quan trọng để đảm bảo bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home