Nước thải là vấn đề vô cùng nhức nhối đối với môi trường, tài nguyên nước là có giới hạn trên trái đất, vì thế việc sử dụng và tái sử dụng đều phải được tiến hành vô cùng nghiêm ngặt. Nhưng dù vậy, những độc tố, phóng xạ, kim loại nặng, chất ô nhiễm có thể vẫn hoà lẫn trong nước nếu không được xử lý đúng quy trình và bị xả bừa bãi ra môi trường. Hậu quả cho con người nói chung và những vùng lãnh thổ, quốc gia nói riêng sẽ phải gánh chịu là cực kỳ khủng khiếp, và kéo dài tới hàng thiên niên kỷ. Do đó phải cần những điều khoản, những hợp đồng để xử lý nước thải này để hạn chế những hậu quả sau này. Hãy cùng tìm hiểu với MYCO Việt Nam qua bài viết bên dưới sau đây để hiểu rõ hơn về mẫu hợp đồng xử lý nước thải năm 2024.

Hợp đồng xử lý nước thải là gì

Hợp đồng xử lý nước thải là thoả thuận quy định về quyền và nghĩa vụ của đơn vị xử lý nước thải và đơn vị (hộ gia đình) phát sinh nước thải.

Không có quy định về việc bắt buộc phải công chứng đối với loại hình Hợp đồng này. Tuy nhiên, các bên tuỳ theo tình hình thực tiễn và nhu cầu của đơn vị có thể tiến hành việc công chứng để đảm bảo giá trị pháp lý cao nhất cho thoả thuận.

HỢP ĐỒNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số hợp đồng: [Số hợp đồng] Ngày tháng: [Ngày lập hợp đồng]

Bên A: Tên công ty: [Tên công ty A]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty A]

Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật công ty A]

Chức vụ: [Chức vụ đại diện pháp luật công ty A]

Số điện thoại: [Số điện thoại công ty A] Email: [Email công ty A]

Bên B:

Tên công ty: [Tên công ty B]

Địa chỉ: [Địa chỉ công ty B]

Đại diện pháp luật: [Tên đại diện pháp luật công ty B]

Chức vụ: [Chức vụ đại diện pháp luật công ty B]

Số điện thoại: [Số điện thoại công ty B] Email: [Email công ty B]

Điều 1: Mô tả dịch vụ Bên B cam kết cung cấp các dịch vụ xử lý nước thải cho Bên A gồm:

– Thu thập nước thải từ Bên A.

– Xử lý nước thải theo quy trình và tiêu chuẩn được thỏa thuận trong Phụ lục [số] của hợp đồng này.

– Đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về xử lý nước thải.

– Báo cáo định kỳ về quá trình xử lý nước thải cho Bên A. Điều 2: Thời gian và địa điểm

– Thời gian bắt đầu: [Ngày bắt đầu]

– Thời gian kết thúc: [Ngày kết thúc]

– Địa điểm xử lý nước thải: [Địa điểm]

Điều 3: Giá trị hợp đồng và thanh toán

– Giá trị hợp đồng: [Số tiền]

– Phương thức thanh toán: [Phương thức thanh toán]

– Lịch trình thanh toán: [Lịch trình thanh toán]

Điều 4: Trách nhiệm của Bên A

– Cung cấp thông tin chính xác và đầy đủ về lượng và chất lượng nước thải.

– Đảm bảo sự tiếp cận và an toàn cho nhân viên của Bên B trong quá trình thu thập nước thải.

Điều 5: Trách nhiệm của Bên B

– Đảm bảo xử lý nước thải theo quy trình và tiêu chuẩn đã được thỏa thuận.

– Bảo đảm an toàn lao động cho nhân viên và thiết bị trong quá trình xử lý nước thải.

– Báo cáo định kỳ cho Bên A theo định kỳ [định kỳ báo cáo] hoặc theo yêu cầu của Bên A.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

– Hợp đồng này có thể bị chấm dứt trước thời hạn nếu một trong hai bên vi phạm nghiêm trọng các điều khoản đã thỏa thuận và không khắc phục được vi phạm trong thời gian [số ngày] ngày sau khi nhận được thông báo vi phạm.

– Bên muốn chấm dứt hợp đồng phải thông báo bằng văn bản cho bên kia trước ít nhất 30 ngày.

Điều 7: Giải quyết tranh chấp

– Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến hợp đồng này, hai bên sẽ cố gắng giải quyết thông qua đàm phán và thỏa thuận hòa bình.

– Nếu đàm phán và thỏa thuận không giải quyết được tranh chấp, mọi vấn đề tranh chấp sẽ được đưa ra tòa án có thẩm quyền theo luật định để giải quyết.

Điều 8: Điều khoản chung

– Bất kỳ sự thay đổi, bổ sung nào của hợp đồng này đều không có hiệu lực trừ khi được lập thành văn bản và ký kết bởi đại diện hợp pháp của cả hai bên.

– Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký kết và sẽ được thực hiện cho đến khi hoàn thành toàn bộ các nghĩa vụ đã thỏa thuận hoặc cho đến khi được chấm dứt theo quy định tại Điều 6 của hợp đồng này.

Điều 9: Hiệu lực hợp đồng

– Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký và sẽ duy trì hiệu lực cho đến khi hoàn tất mọi nghĩa vụ của cả hai bên hoặc cho đến khi hợp đồng được chấm dứt theo các điều khoản đã nêu ở trên.

Hợp đồng này được lập thành hai (02) bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ một (01) bản và có hiệu lực từ ngày ký kết.

Đã đọc và đồng ý với tất cả các điều khoản và điều kiện được nêu trong hợp đồng này, đại diện của cả hai bên đã ký tên dưới đây.

 

Đại diện Bên A                                 Đại diện Bên B

 

(tên)                                               (tên)

(chức vụ)                                          (chức vụ)

(ký và đóng dấu)                              (ký và đóng dấu)

 

Lưu ý: Đây chỉ là một mẫu hợp đồng mẫu và có thể cần được tùy chỉnh để phù hợp với yêu cầu cụ thể của các bên và điều kiện pháp lý tại quốc gia/quốc gia nơi hợp đồng được thực hiện. Trước khi ký kết hợp đồng, việc tham khảo ý kiến pháp lý từ luật sư hoặc chuyên gia có kinh nghiệm là rất quan trọng.

Kết luận

Hợp đồng xử lý nước thải là một công cụ quan trọng để đảm bảo việc xử lý và tái sử dụng nước thải được thực hiện một cách hiệu quả và theo các quy định môi trường. Bằng việc ký kết hợp đồng này, các bên cam kết tuân thủ các điều khoản và điều kiện đã được đề ra và cùng nhau đóng góp vào việc bảo vệ môi trường và sử dụng tài nguyên nước một cách bền vững.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home