Nước thải công nghiệp là một vấn đề nghiêm trọng đối với môi trường và sức khỏe con người. Việc xử lý nước thải công nghiệp đúng cách là một yêu cầu cấp bách để bảo vệ môi trường và duy trì sự phát triển bền vững của các ngành công nghiệp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về xử lý nước thải công nghiệp và những giải pháp hiệu quả để giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường.

Xử lý nước thải công nghiệp
Xử lý nước thải công nghiệp

Tại sao cần xử lý nước thải công nghiệp?

 1. Bảo vệ môi trường: Nước thải công nghiệp chứa nhiều chất ô nhiễm như hóa chất, kim loại nặng và vi sinh vật gây hại cho môi trường nếu không được xử lý đúng cách.
 2. Bảo vệ sức khỏe con người: Nước thải công nghiệp không được xử lý có thể gây nhiễm trùng và bệnh tật cho con người khi sử dụng nước từ các nguồn ô nhiễm.
 3. Đảm bảo tuân thủ pháp luật: Các doanh nghiệp công nghiệp phải tuân thủ các quy định pháp luật về xử lý nước thải để tránh xử phạt và hạn chế tác động tiêu cực đến hình ảnh và uy tín của họ.

Xem thêm: Đơn giá xử lý nước thải công nghiệp

Tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp

Tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp là một quy định quan trọng để đảm bảo rằng nước thải từ các hoạt động công nghiệp được xử lý một cách hiệu quả trước khi xả ra môi trường. Việc tuân thủ tiêu chuẩn này không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp công nghiệp. Dưới đây là một số thông tin về tiêu chuẩn xử lý nước thải công nghiệp theo quy định của QCVN 40:2011/BTNMT :

Tiêu chuẩn nước thải công nghiệp theo QCVN 40:2011/BTNMT

 • Tiêu chuẩn này quy định giá trị của các chỉ số ô nhiễm trong nước thải công nghiệp trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.
 • Các chỉ số ô nhiễm được chia thành hai loại: tiêu chuẩn loại A và tiêu chuẩn loại B.
 • Tiêu chuẩn loại A áp dụng cho nước thải công nghiệp được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn loại A bao gồm BOD, COD, Nitrat, hợp chất khí, chất rắn, độ kiềm, độ pH, dầu mỡ.
 • Tiêu chuẩn loại B áp dụng cho nước thải công nghiệp không được sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt. Các chỉ tiêu trong tiêu chuẩn loại B bao gồm BOD, COD, hàm lượng TSS và TDS, tổng Nitơ và photpho, độ pH.

Quy định về xử lý nước thải công nghiệp

Quy định về xử lý nước thải công nghiệp là một phần quan trọng trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe cộng đồng. Dưới đây là một số quy định chung về xử lý nước thải công nghiệp:

 1. Quy định chung:

 • Các khu công nghiệp phải có hệ thống thu gom riêng nước mưa và nước thải để xử lý tập trung, đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
 • Hệ thống xử lý nước thải phải đảm bảo đủ công suất để xử lý toàn bộ lượng nước thải phát sinh từ khu công nghiệp.
 • Các khu công nghiệp có thể kết hợp và sử dụng chung hệ thống xử lý nước thải tập trung nếu có vị trí gần nhau.
 • Nước thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải nguy hại, còn nước thải không nguy hại có thể chuyển giao cho đơn vị có chức năng phù hợp để xử lý.
 1. Quy định về nước thải của hệ thống làm mát:

 • Nước thải phát sinh từ hệ thống làm mát trong các khu công nghiệp phải được xử lý riêng biệt và không được pha trộn với chất thải khác.
 • Cần sử dụng các biện pháp giải nhiệt để đảm bảo nhiệt độ nước làm mát không vượt quá giới hạn về nhiệt độ nước thải công nghiệp khi xả ra môi trường .
 • Xả nước làm mát ra nguồn tiếp nhận phải thông qua cửa xả tách biệt với cửa xả nước thải thông thường .
 1. Quy định về thiết kế hệ thống xử lý nước thải theo công suất:

 • Các loại hình sản xuất có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao phải có công trình phòng ngừa và ứng phó với sự cố môi trường nếu phát sinh.
 • Nếu khối lượng nước thải theo thiết kế từ 50 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 500 m3/ngày (24 giờ), phải có công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố, trong đó hồ sự cố và hồ sinh học kết hợp phải có khả năng lưu trữ nước thải ít nhất là 2 ngày.
 • Nếu khối lượng nước thải từ 5.000 m3/ngày (24 giờ) trở lên, cần xây dựng công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố nước thải, trong đó bao gồm hồ sự cố kết hợp hồ sinh học có khả năng lưu chứa nước thải tối thiểu là 03 ngày.

Liên quan:

Xử Lý Nước Cấp – Giải Pháp Cho Nguồn Nước Sạch Và An Toàn

Dịch vụ xử lý nước sạch nhà hàng

Các giải pháp tiên tiến trong xử lý nước thải công nghiệp

Trong quá trình phát triển công nghiệp, các nhà khoa học và kỹ sư đã tìm ra nhiều giải pháp tiên tiến trong xử lý nước thải công nghiệp để đảm bảo môi trường được bảo vệ và sức khỏe con người được đảm bảo. Dưới đây là một số giải pháp tiên tiến trong xử lý nước thải công nghiệp:

Giải pháp xử lý nước thải công nghiệp có thể được thực hiện thông qua các phương pháp sau đây:

 1. Xử lý cơ học:

 • Tách các tạp chất cơ học và chất lơ lửng lắng có kích thước và trọng lượng lớn bằng các công trình xử lý cơ học như song chắn rác, lưới chắn rác .
 1. Xử lý sinh học:

 • Sử dụng quá trình sinh học để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải công nghiệp. Các phương pháp xử lý sinh học bao gồm hệ thống xử lý bùn hiếu khí, hệ thống xử lý bùn kỵ khí, hệ thống xử lý bùn hoạt tính .
 1. Xử lý hóa học:

 • Sử dụng các chất hóa học để tẩy rửa, khử trùng và loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp. Các phương pháp xử lý hóa học bao gồm sử dụng các chất flo, chất khử trùng như clo, ozon, hoặc sử dụng quá trình kết tủa, kết tủa hợp chất hữu cơ .
 1. Xử lý vật lý-hóa học:

 • Kết hợp sử dụng các phương pháp xử lý vật lý và hóa học để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp. Các phương pháp xử lý vật lý-hóa học bao gồm sử dụng quá trình kết tủa, kết tủa hợp chất hữu cơ, quá trình hấp phụ, quá trình trao đổi ion.
 1. Xử lý màng:

 • Sử dụng các công nghệ màng như lọc màng, khử muối bằng màng ngược, khử kim loại nặng bằng màng, để loại bỏ các chất ô nhiễm trong nước thải công nghiệp.

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp

Hệ thống xử lý nước thải công nghiệp là một quá trình quan trọng để loại bỏ chất ô nhiễm và chất bẩn từ nước thải được sinh ra trong quá trình sản xuất công nghiệp. Việc xử lý nước thải công nghiệp đảm bảo rằng nước thải được xử lý an toàn trước khi được xả ra môi trường, giúp bảo vệ môi trường và sức khỏe con người.

Dưới đây là một số hệ thống xử lý nước thải công nghiệp an toàn và hiệu quả:

 1. Hệ thống xử lý cơ học: Hệ thống này sử dụng các quy trình cơ học như lọc, lắng, và tách chất rắn để loại bỏ các chất ô nhiễm có kích thước lớn trong nước thải.
 2. Hệ thống xử lý hóa học: Hệ thống này sử dụng các phương pháp hóa học như sử dụng hóa chất để trung hòa pH, kết tủa các chất ô nhiễm, và loại bỏ các chất hữu cơ và vô cơ trong nước thải.
 3. Hệ thống xử lý sinh học: Hệ thống này sử dụng các quy trình sinh học như sử dụng vi khuẩn và vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 4. Hệ thống xử lý màng: Hệ thống này sử dụng các màng lọc để loại bỏ các chất ô nhiễm và tách nước sạch từ nước thải.
 5. Hệ thống xử lý biogas: Hệ thống này sử dụng quá trình phân hủy sinh học để tạo ra biogas từ nước thải, từ đó giảm thiểu lượng chất ô nhiễm và tạo ra nguồn năng lượng tái tạo.
 6. Hệ thống xử lý nước thải tái sử dụng: Hệ thống này sử dụng các quy trình xử lý để làm sạch nước thải và tái sử dụng lại nước đã được xử lý trong quá trình sản xuất.
 7. Hệ thống xử lý nước thải tiên tiến: Hệ thống này sử dụng các công nghệ tiên tiến như việc áp dụng các quy trình xử lý sinh học tiên tiến, sử dụng các hệ thống tự động và giám sát để đạt hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng.

Sơ đồ xử lý nước thải công nghiệp

Dưới đây là sơ đồ xử lý nước thải công nghiệp:

 1. Bước tiền xử lý:

 • Loại bỏ chất rắn lơ lửng: Quá trình này sử dụng các bể lắng để tách chất rắn lơ lửng như cặn bùn, hạt cát, và các chất hữu cơ không tan trong nước thải.
 • Điều chỉnh pH: Nếu nước thải có độ pH không phù hợp, cần điều chỉnh bằng cách sử dụng các chất kiềm hoặc chất axit
 1. Bước xử lý chính:

 • Quá trình sinh học: Sử dụng các hệ thống vi sinh vật để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải. Có thể sử dụng các công nghệ như công nghệ AAO (Activated Sludge with Aerobic-Anoxic-Oxic process) hoặc công nghệ MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) .
 • Quá trình lọc: Sử dụng các hệ thống lọc như lọc cát, lọc than hoạt tính, hoặc lọc màng để loại bỏ các chất hữu cơ và vi sinh vật còn lại trong nước thải .
 • Quá trình khử trùng: Sử dụng các phương pháp như sử dụng ánh sáng UV hoặc hóa chất để tiêu diệt các vi khuẩn và vi sinh vật có thể gây hại trong nước thải .
 1. Bước xử lý cuối cùng:

 • Quá trình tách chất rắn: Sử dụng các bể lắng để tách chất rắn còn lại trong nước thải sau quá trình xử lý chính.
 • Quá trình khử mùi: Sử dụng các phương pháp như sử dụng các chất khử mùi hoặc quá trình oxi hóa để loại bỏ mùi hôi trong nước thải.
 • Quá trình xử lý nước thải tái sử dụng: Nếu nước thải đã được xử lý đạt tiêu chuẩn, có thể sử dụng các quá trình như lọc màng hoặc quá trình khử muối để tái sử dụng nước thải trong quá trình sản xuất.

Kết luận

Việc xử lý nước thải công nghiệp là một yêu cầu cấp bách trong việc bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe con người. Các giải pháp tiên tiến như tái sử dụng nước, ưu tiên công nghệ xanh, quản lý tốt và ứng dụng công nghệ thông minh, cùng với việc kết hợp các phương pháp xử lý, đã đóng góp đáng kể vào việc giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường và tạo ra một hệ thống xử lý nước thải hiệu quả và bền vững.

Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất trong việc xử lý nước thải công nghiệp, cần có sự hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp, các cơ quan chức năng và các chuyên gia trong lĩnh vực này. Ngoài ra, việc nâng cao nhận thức của công chúng về tầm quan trọng của việc xử lý nước thải công nghiệp cũng là một yếu tố quan trọng.

Chúng ta cần nhìn nhận xử lý nước thải công nghiệp như một nhiệm vụ không chỉ của các doanh nghiệp mà còn của toàn xã hội. Chỉ khi chúng ta hiểu và hành động để bảo vệ môi trường và đảm bảo sức khỏe con người, chúng ta mới có thể thực sự đạt được một tương lai bền vững và hài hòa với tự nhiên.

Với các giải pháp tiên tiến và ý thức cộng đồng, ta có thể xây dựng được một hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hiệu quả và bền vững, góp phần vào việc bảo vệ môi trường và tạo ra một môi trường sống lành mạnh cho tất cả mọi người.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home