Nước thải công nghiệp thường chứa nhiều loại chất ô nhiễm, bao gồm chất hữu cơ, kim loại nặng, chất độc hại và các chất rắn lơ lửng. Để bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng, nước thải công nghiệp phải được xử lý đúng cách trước khi thải ra môi trường.

Có nhiều công nghệ khác nhau được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp, bao gồm:

1. Xử lý Vật lý

 • Lắng lắng/Lắng đọng: Các chất rắn lơ lửng được loại bỏ khỏi nước thải bằng cách giữ nước thải trong các bể lắng để các chất rắn lắng xuống đáy.
 • Bể tuyển nổi: Các chất rắn nhẹ hơn nước, chẳng hạn như dầu mỡ, được loại bỏ bằng cách thổi khí vào nước thải.
 • Lọc: Nước thải được lọc qua các vật liệu lọc, chẳng hạn như cát, than antraxit hoặc màng, để loại bỏ các chất rắn.

2. Xử lý Hóa học

 • Trung hòa: Độ pH của nước thải được điều chỉnh bằng cách thêm axit hoặc bazơ để trung hòa các chất axit hoặc bazơ.
 • Kết tủa: Các kim loại nặng và các chất ô nhiễm khác được loại bỏ khỏi nước thải bằng cách thêm các hóa chất làm kết tủa chúng thành các chất rắn.
 • Oxy hóa/Khử: Các chất ô nhiễm hữu cơ được oxy hóa hoặc khử bằng các hóa chất như clo, ozone hoặc perozit để chuyển chúng thành các dạng dễ phân hủy hơn.

3. Xử lý Sinh học

 • Bể hiếu khí: Vi khuẩn hiếu khí sử dụng oxy để phân hủy các chất hữu cơ trong nước thải.
 • Bể thiếu khí: Vi khuẩn kỵ khí phân hủy các chất hữu cơ còn lại trong điều kiện thiếu oxy.
 • Bùn hoạt tính: Một hệ thống tuần hoàn liên tục trong đó bùn chứa vi khuẩn được trộn với nước thải để tăng cường quá trình phân hủy sinh học.

4. Xử lý Nâng cao

 • Lọc màng: Nước thải được lọc qua màng để loại bỏ các chất rắn, vi khuẩn và các chất ô nhiễm khác.
 • Trao đổi ion: Các ion không mong muốn được loại bỏ khỏi nước thải bằng cách trao đổi chúng với các ion khác trên vật liệu trao đổi ion.
 • Hấp phụ: Nước thải được tiếp xúc với các vật liệu hấp phụ như than hoạt tính để loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ.

5. Xử lý Bùn

 • Bùn từ các bể lắng và bể sinh học được thu gom và xử lý để giảm khối lượng và ổn định.
 • Các phương pháp xử lý bùn bao gồm:
  • Làm đặc bùn
  • Ổn định kỵ khí
  • Sấy bùn
  • Đốt bùn

Lựa chọn Công nghệ

Sự lựa chọn công nghệ xử lý nước thải công nghiệp phù hợp phụ thuộc vào các yếu tố sau:

 • Đặc tính của nước thải
 • Các tiêu chuẩn xả thải áp dụng
 • Chi phí đầu tư và vận hành
 • Diện tích đất có sẵn

Giám sát và Kiểm soát

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp được giám sát chặt chẽ để đảm bảo tuân thủ các quy định về xả thải và bảo vệ môi trường. Các thông số như pH, độ đục, nhu cầu oxy sinh hóa (BOD) và nhu cầu oxy hóa học (COD) được theo dõi thường xuyên.

Bằng cách sử dụng các công nghệ xử lý nước thải công nghiệp phù hợp, các ngành công nghiệp có thể giảm thiểu tác động đến môi trường và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home