Vỏ màng đầu Inox 4040 có mối hàn

  • Tên sản phẩm: Vỏ màng đầu Inox 8080.
  • Áp lực tối đa: 300PSI.
  • Độ PH: 3-10.
  • Nhiệt độ: 5 – 90⁰C.
  • Sức chứa: 2 màng lọc RO 8040.
  • Nắp: Inox đúc.
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home