Hạt Anion Trilite MA-10

  • Tên sản phẩm: Hạt Anion Trilite KA-10.
  • Hình dạng: Hình cầu, màu da, hơi đục.
  • Nhóm chức năng: Loại 1 (amin bậc 4).
  • Dạng ion: OH-
  • Tổng dung lượng trao đổi: >1.00.
  • Độ ẩm: 59-65%.
  • Kích cỡ hạt (µm): 590 ± 50.
  • Hệ số đồng nhất: <1.1.
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home