Hạt Anion Trilite KA-10

  • Tên sản phẩm: Hạt Anion Trilite MA-10.
  • Nhóm chức năng: Loại 1 (amin bậc bốn).
  • Cấu trúc: Dạng gel.
  • Ma trận: Styrene-DVB.
  • Dạng ion: Cl-
  • Tổng công suất: >1,35 (eq / ℓ).
  • Độ ẩm: 43 ~ 49%.
  • Hệ số đồng nhất: <1,1.
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home