Cát Mangan Greensand

  • Kích thước hạt: 0.3-0.35mm
  • Tỷ trọng: 1.400kg/m3
  • Khoảng PH: 6,2 – 8,5
  • pH nước đầu vào: ≥ 7,0
  • Trạng thái vật lý: dạng hạt, khô rời, góc cạnh
  • Màu sắc: nâu sẫm, màu đen, màu vàng.
  • Dung trọng (gm/c): 1.35
  • Chất tái sinh: KMnO4
  • Nồng độ tái sinh: 0.2 – 0.5 %
  • Thời gian tiếp xúc tối thiểu: 30 phút.
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home