Minh Anh –  Thứ sáu, 21/07/2023 17:23 (GMT+7)

Theo dõi MTĐT trên

Báo cáo 6 tháng đầu năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cho biết, đến nay số xã đạt tiêu chí môi trường tại địa phương là 77/128 xã đạt 60,2%.

Quảng Bình:Trên 60% số xã đạt tiêu chí về môi trường
Trên 60% số xã của tỉnh Quảng Bình đạt tiêu chí về môi trường. Ảnh: ITN

Ngành Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình đã triển khai tốt các nhiệm vụ theo phân công, chủ động lồng ghép các nội dung của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới vào nhiệm vụ chuyên môn của ngành nhằm triển khai hiệu quả.

Ước tính 6 tháng đầu năm 2023, tỷ lệ thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn toàn tỉnh đạt 81%. Rà soát kết quả thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh theo bộ tiêu chí 2021-2025. Đến nay, số xã đạt tiêu chí môi trường là 77/128 xã đạt 60,2%. Sở cũng tiến hành hỗ trợ xe thu gom rác, thùng rác, pano tuyên truyền, làn nhựa, hướng dẫn kỹ thuật thực hiện tiêu chí môi trường và an toàn thực phẩm cho 9 xã thuộc các huyện Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch, Quảng Trạch, Tuyên Hóa.

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thẩm định, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 20 hồ sơ đánh giá tác động môi trường, 16 giấy phép môi trường, 1 giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn động vật hoang dã Phong Nha – Kẻ Bàng. Thực hiện thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải thu với gần 232 triệu đồng; đôn đốc các đơn vị ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường với tổng số tiền 1,3 tỷ đồng/tổng số tiền đến hạn ký quỹ là 4,7 tỷ đồng (đạt 27,8%). Đồng thời, phê duyệt kết quả chương trình quan trắc môi trường tỉnh Quảng Bình năm 2022, xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình quan trắc môi trường năm 2023; tiếp tục theo dõi, giám sát quan trắc tự động.


source

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home