Nước thải công nghiệp là một vấn đề quan trọng trong hiện nay, đặc biệt là trong quá trình phát triển công nghiệp và sản xuất.Việc xử lý nước thải công nghiệp đúng cách không chỉ giúp bảo vệ môi trường mà còn đảm bảo sự bền vững và phát triển của ngành công nghiệp.Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về công nghệ xử lý nước thải công nghiệp và vai trò của nó trong bảo vệ môi trường.

Nước thải công nghiệp là gì?

Nước thải công nghiệp là chất thải lỏng được tạo ra từ các hoạt động công nghiệp, bao gồm các ngành sản xuất như khai thác mỏ, chế biến thực phẩm, sản xuất hóa chất và sản xuất quần áo. Nước thải này thường chứa các chất gây ô nhiễm như chất hữu cơ, kim loại nặng và hóa chất độc hại.

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp là quá trình loại bỏ các chất ô nhiễm có trong nước thải từ các nhà máy và cơ sở công nghiệp. Việc xử lý nước thải công nghiệp là cực kỳ quan trọng để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm và bảo vệ sức khỏe con người.

Tình trạng nước thải công nghiệp hiện nay

Nước thải công nghiệp là một vấn đề nghiêm trọng trên toàn thế giới, gây ô nhiễm nguồn nước và đe dọa sức khỏe cộng đồng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), hơn 80% nước thải công nghiệp được thải ra môi trường mà không được xử lý. Điều này dẫn đến ô nhiễm các nguồn nước bề mặt và ngầm, cũng như đất và không khí.

Các loại nước thải công nghiệp

Có nhiều loại nước thải công nghiệp, mỗi loại có thành phần chất gây ô nhiễm riêng:

 • Nước thải công nghiệp vô cơ: Chứa các chất vô cơ như kim loại nặng, muối và axit.
 • Nước thải công nghiệp hữu cơ: Chứa các chất hữu cơ như chất tạo màu, dung môi và dầu mỡ.
 • Nước thải sinh hoạt tại các khu công nghiệp: Chứa cả chất thải hữu cơ và vô cơ do hoạt động của con người trong các khu công nghiệp.

Công nghệ xử lý nước thải công nghiệp

Có nhiều công nghệ khác nhau được sử dụng để xử lý nước thải công nghiệp, tùy thuộc vào thành phần và đặc tính của nước thải. Một số công nghệ xử lý phổ biến nhất bao gồm:

Công nghệ xử lý nước thải AO (Activated Sludge):

 • Công nghệ AO là một quá trình sinh học sử dụng vi sinh vật để xử lý và chuyển hóa các chất ô nhiễm trong nước thải.
 • Quá trình xử lý nước thải AO được chia thành hai vùng: vùng hiếu khí và vùng thiếu khí.
 • Công nghệ AO có khả năng xử lý hoàn toàn hàm lượng chất hữu cơ trong nước thải và có chi phí đầu tư và vận hành thấp.

Công nghệ xử lý nước thải hóa lý: Sử dụng các hóa chất để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi nước thải.

 • Công nghệ xử lý nước thải hóa lý sử dụng hóa chất để kết tụ các chất ô nhiễm trong nước thải thành bùn lớn và tách ra khỏi nước thải.
 • Công nghệ này thích hợp để xử lý nước thải công nghiệp bị ô nhiễm hóa chất, kim loại nặng và có độ màu cao.
 • Các hóa chất thường được sử dụng trong công nghệ xử lý nước thải hóa lý bao gồm PAC (Poly Aluminum Chloride), FeCl3 (Iron Chloride) và Al2(SO4)3 (Aluminum Sulfate).

Công nghệ xử lý sinh học với giá thể di động MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor): Sử dụng các giá thể di động chứa vi khuẩn để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải.

Công nghệ xử lý sinh học màng MBR (Membrane Bioreactor): Sử dụng màng để tách vi khuẩn khỏi nước thải đã xử lý.

Công nghệ xử lý sinh học theo mẻ SBR/ASBR (Sequencing Batch Reactor/Aerobic Sequencing Batch Reactor): Sử dụng các chu kỳ khác nhau để phân hủy chất hữu cơ trong nước thải.

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp

Quy trình xử lý nước thải công nghiệp thường bao gồm các bước sau:

 1. Sàng lọc nước thải: Loại bỏ các chất rắn lớn khỏi nước thải.
 2. Lọc sơ cấp: Loại bỏ các chất rắn hữu cơ bằng cách lắng hoặc tuyển nổi.
 3. Sục khí: Thêm oxy vào nước thải để tạo điều kiện cho vi khuẩn phân hủy chất hữu cơ.
 4. Lọc thứ cấp: Loại bỏ vi khuẩn và các chất rắn còn sót lại khỏi nước thải.
 5. Khử trùng: Tiêu diệt các vi sinh vật gây bệnh trong nước thải.
 6. Loại bỏ chất rắn: Xử lý và thải bỏ các chất rắn được tạo ra trong quá trình xử lý.
Quy trình xử lý nước thải khu công nghiệp
Quy trình xử lý nước thải khu công nghiệp

Kết luận

Nước thải công nghiệp là một vấn đề nghiêm trọng đòi hỏi phải có các biện pháp xử lý hiệu quả. Các công nghệ xử lý được mô tả trong bài đăng này cung cấp các giải pháp thiết thực để loại bỏ các chất gây ô nhiễm khỏi nước thải công nghiệp và bảo vệ sức khỏe cộng đồng và môi trường. Bằng cách áp dụng các công nghệ này, chúng ta có thể giảm thiểu tác động của nước thải công nghiệp và đảm bảo một tương lai bền vững cho các thế hệ tương lai.

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home