ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino – Dao động Nam) để chỉ cả hai hai hiện tượng El Nino và La Nina

picture179,11454817.jpg

El Nino là từ được dùng để chỉ hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và Đông Thái Bình Dương.

La Nina là hiện tượng lớp nước biển bề mặt ở khu vực nói trên lạnh đi dị thường.

Trong khi đó, ENSO là chữ viết tắt của các từ ghép El Nino Southern Oscillation (El Nino – Dao động Nam) để chỉ cả hai hai hiện tượng El Nino và La Nina./.

Theo https://www.vietnamplus.vn/infographics-su-khac-nhau-giua-el-nino-la-nina-va-enso/875419.vnp  


source

Trả lời