Ngày Trái Đất năm 2022 có chủ đề “Đầu tư vào Hành tinh của chúng ta” nhằm nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống, góp sức vào việc giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất.
 

 

Ngày Trái Đất năm 2022 có chủ đề “Đầu tư vào Hành tinh của chúng ta” nhằm nâng cao nhận thức của con người trong việc bảo vệ môi trường sống.

Mỗi người đều có thể góp sức vào việc giảm thiểu sự nóng lên của Trái Đất bằng những việc làm thiết thực hàng ngày./.

https://www.vietnamplus.vn/nhung-bien-phap-giup-giam-thieu-su-nong-len-cua-trai-dat/785109.vnp


source

Trả lời

Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home