Thiết bị EDI – IONPURE

  • Công suất: 0,3 – 0,7 m3/giờ
  • Lưu lượng cô đặc: 0,04 – 0,07 m3/giờ
  • Lưu lượng điện phân: 0,04 – 0,06 m3/giờ
  • Hoạt động Votage: 20 – 60V
  • Hoạt động hiện tại: 0,5 – 6A
  • Thức ăn chăn nuôi TRÀ: ≤ 35mg/L,CaCO):
  • Độ cứng: ≤ 10mg/l;CaCO
  • Silica: ≤ 0,5mg/L
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home