Than hoạt tính gáo dừa

  • Kích thước hạt: 2-4mm
  • Độ ẩm: <5%
  • Độ cứng: >95%
  • Độ hấp phụ CCL4: 40-60%
  • Độ tro: 2-5%
  • IOD: 650-850Mg/l
  • Độ pH: 7-8
  • Đóng bao: 25Kg
Danh mục:
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home