Màng RO Vontron Công Nghiệp LP22-8040

  • Model: SW8040HR-400
  • Nhãn hiệu: Vontron
  • Nguồn gốc: Trung Quốc
  • Kiểm tra áp suất: 150psi (1.04MPa)
  • Khả năng lọc ổn định: 99,8%
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home