Ferman – khử sắt, mangan trong nước

  • Tên sản phẩm: Hạt Greensand Plus A8042-01.
  • Màu: Đen.
  • Khối lượng riêng: 1426 kg/m3.
  • pH: 6.2 – 8.5.
  • Nhiệt độ hoạt động: Không giới hạn.
  • Kích thước hạt: 18 x 60 mesh (0.25 – 1 mm).
Facebook (24h/7)
Zalo (24h/7)
0904210508 (24h/7)
Home