Cột lọc composite 1465

  • Tên sản phẩm: Cột lọc nước đầu nguồn.
  • Chất liệu: Composite, Inox.
  • Điều khiển: Tự động.
  • Chức năng: Chứa vật liệu lọc, lọc nước.
  • Kích thước: Đa dạng.